Sản phẩm bán chạy [HOT]

-24%
Giá gốc là: 55.000.000₫.Giá hiện tại là: 42.000.000₫.
-2%
Giá gốc là: 47.000.000₫.Giá hiện tại là: 46.000.000₫.
-30%
Giá gốc là: 7.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.900.000₫.

Máy Đo Huyết Áp Xem tất cả

-42%
Giá gốc là: 1.190.000₫.Giá hiện tại là: 690.000₫.
-19%
Giá gốc là: 990.000₫.Giá hiện tại là: 799.000₫.
-9%
Giá gốc là: 640.000₫.Giá hiện tại là: 580.000₫.
-9%
Giá gốc là: 640.000₫.Giá hiện tại là: 580.000₫.
-9%
Giá gốc là: 640.000₫.Giá hiện tại là: 580.000₫.

Máy Thử Tiểu Đường Xem tất cả

-19%
Giá gốc là: 990.000₫.Giá hiện tại là: 799.000₫.

Máy Tạo Oxy Xem tất cả

-41%
Giá gốc là: 15.000.000₫.Giá hiện tại là: 8.900.000₫.
-14%
Giá gốc là: 29.000.000₫.Giá hiện tại là: 24.900.000₫.
-20%
Giá gốc là: 15.000.000₫.Giá hiện tại là: 12.000.000₫.
-20%
Giá gốc là: 15.000.000₫.Giá hiện tại là: 12.000.000₫.
-14%
Giá gốc là: 29.000.000₫.Giá hiện tại là: 24.900.000₫.
-34%
Giá gốc là: 11.900.000₫.Giá hiện tại là: 7.900.000₫.
-34%
Giá gốc là: 11.900.000₫.Giá hiện tại là: 7.900.000₫.
-34%
Giá gốc là: 11.900.000₫.Giá hiện tại là: 7.900.000₫.
-24%
Giá gốc là: 10.400.000₫.Giá hiện tại là: 7.900.000₫.
-13%
Giá gốc là: 7.700.000₫.Giá hiện tại là: 6.700.000₫.